سوالات / راهنما

راهنما بازی بلک جک (کازینو انلاین)

بلک جک (زنده)

 بازی بلک جک از محبوبترین بازیهای کازینویی است که بصورت حرفه ای در سراسر جهان بازی می شود. این بازی توسط  ۸ دست ورق ۵۲تایی مخصوص پوکر که توسط دیلر یا بازیگردان بُر زده و پخش می شود.
هدف از بازی بلک جک (Blackjack) این است که مجموع کارت‌های شما بیشتر از مجموع کارت‌های دیلر (Dealer) شود به شرطی که مجموع امتیاز دست شما از عدد ۲۱ بیشتر نشود. بهترین دست بازی را دست بلک جک می‌گویند که زمانی اتفاق می‌افتد که مجموع دو کارت اولی که پخش می‌شود، عدد ۲۱ شود. در این بازی شما فقط با دیلر رقابت می‌کنید و رقابتی با سایر بازیکنان ندارید.
تفاوت این بازی با بلک جک کازینو در زنده بودن آن است و همچنین چند بازیکن (حداکثر ۷نفر) با دیلر بصورت ویدئویی همزمان بازی می کنند.
شما پس از انتخاب یک جایگاه خالی و نشستن سرمیز بازی می توانید توسط چیپ های ارائه شده مقدار شرط موردنظر خود را انتخاب کرده و با لمس کردن روی جایگاه مخصوص خود، در واقع بازی را شروع می کنید و از دیلر درخواست کارت می کنید. دیلرنیز پس از بسته شدن کامل شرط های تمام بازیکنان حاضر به .ترتیب کارت ها را توزیع می کند. به این ترتیب که به هر بازیکن و به خود (دیلر) ۲ کارت می دهد.
 

 

روش محاسبه کارت ها:

شاه، بی‌بی و سرباز در بازی بلک جک هر کدام 10 امتیاز دارند.
آس میتواند ارزش 1 یا 11 داشته باشد (به دلخواه بازیکن).
در حالتی ورق آس 11 محاسبه میشود،که تعداد کارتهای کاربر دو عدد باشد.یک برگ آس و یک برگ دیگر.
و در صورتی که بیش از دو کارت وجود داشته باشد مجموع کارتهایی که بجز آس در دست کاربر وجود دارد، 10 و یا کمتر از 10 باشد.
در حالتی که 3  کارت به بالا در دست وجود داشته باشد و مجموع کارتهای غیر از آس بالای 10 باشد ارزش آس معادل 1 محاسبه می گردد.
اعداد 2 تا 10 هم که ارزش خودشان را دارند.
.کاربر می تواند مبلغ شرط را با استفاده از ژتون و لمس جای خالی کارت روی میز قرار دهد.
.در این بازی هرکس که به ۲۱ برسد یا به عدد ۲۱ نزدیک تر باشد برنده بازی خواهد بود وهمچنین ۲ برابر مبلغ شرطی که در بانک خود گذاشته برمیگردد.
برای انتخاب ژتون روی ژتون با مبلغ مورد نظر خود را لمس کنید. شما میتونید مبلغ مورد نظر خود را با لمس مکرر ژتون ها به دست آورید.
بالاترین دستی که در (Black Jack) این بازی موجود می باشد زمانی است که یک آس و یک عکس یا ۱۰ در یک دست کنار هم قرار بگیرند که اصطلاحا بلک جک  نامیده می شود درصورتیکه دست دیلر هم بلک جک نباشد شما برنده خواهید بود و جایزه شما یک و نیم برابر خواهد بود.

 

 

  تصمیم گیری:

 به محض اینکه بازیکن ۲ کارت اول خود را دریافت کرد می تواند قبل از نوبت برای گرفتن یا نگرفتن کارت بعدی از یکی از گزینه های در دسترس کنار بانک .خود تصمیم خود را اعلام کند.

3.

 درغیراینصورت وقتی نوبت به بازیکن برسد حدود ۱۰ ثانیه زمان داده می شود تا تصمیم نهایی خود را از بین گزینه های ارائه شده اعلام نماید. پس از این مدت اگر هنوز تصمیم نگرفته باشد فرصت بازیکن برای انتخاب به پایان رسیده و نوبت به نفر بعد می رسد.
 


اصطلاحات ویژه:

 در این بازی یک سری اصطلاحات به صورت بین المللی استفاده می شود که در ذیل آمده است:

HIT : این اصطلاح در بلک جک زمانی به کار می رود که کاربر تقاضای کارت دیگری را از پخش کننده دارد.

STAND : این اصطلاح زمانی به کار می رود که کاربر قصد نگه داشتن دست خود را دارد و اصطلاحاً روی دست خود می خوابد.

DOUBLE : با بکار بردن این اصطلاح کاربر موجودی خود در بانک مقابلش را به دو برابر افزایش می دهد. ولی فقط شانس کشیدن یک کارت
را خواهد داشت.

REPEAT : این گزینه به شما اجازه میدهد که مبلغ شرط قبلی را تکرار کنید.

SPILT: اگر پاسور های دست شما دو عدد یکسان باشد(مثلا دو کارت شاه) می توانید با انتخاب این گزینه دست خود را دو تا کنید و یک ژتون
هم ارزش ژتون قبلی که با آن شرط بندی کردید بگیرید، و در این حالت دیلر برای هر دست شما پاسورهای مجزا می دهد.
  نکته قابل توجه این است کاربر در مدت زمان بازی فقط یک بار اجازه استفاده از این گزینه را دارد.
نشانگر چیپ ها CHIP DISPLAY : به شما این امکان را می دهد تا ارزش چیپی که می خواهید با آن شرط ببندید را انتخاب کنید. تنها چیپ های " معیار" ی که با موجودی شما پوشش داده می شوند برایتان فعال خواهند بود.

 

5..

 

 زمانی که چیپ مورد نظر را انتخاب کردید، با قرار دادن شرط به سادگی بر روی مکان دلخواه در میز شرط بندی کلیک نمایید. هر بار که روی نقطه ی شرط بندی کلیک می کنید میزان شرط شما در نقطه مذکور به اندازه ارزش چیپی که انتخاب کرده اید تا سقف محدوده مجاز برای آن نوع شرط بالا می رود. وقتی که شما بالاترین حد شرط بندی (MAX) را قرار دادید، موجودی تکمیلی برای آن شرط مورد قبول نخواهند بود، همچنین بالای شرط شما جهت یادآوری این نکته که شما MAXIMUM  شرط را قرار داده اید پیامی نمایان می شود. دکمه دبل DOUBLE پس از اینکه شرط خود را قرار دادید در دسترس قرار می گیرد. هر کلیک بر روی این دکمه تمام شرط های شما را تا سقف محدوده دو برابر می کند. توجه داشته باشید که برای دبل کردن شرط ها باید در حساب خود حداقل موجودی مجاز را داشته باشید.

6
 

 دکمه تکرار REPEAT به شما این امکان را می دهد تا تمام شرط های راند قبلی خود را تکرار نمایید. این گزینه تنها قبل ازینکه اولین چیپ
قرار داده شود قابل دسترس است.

7

بیمه (Insurance)

این گزینه زمانی فعال می شود که دیلر تمام ورق های یک دست را توزیع کرده و اولین ورق دیلر آس باشد. به این حالت بیمه (Insurance) گفته میشود.
اگر کارت رو شده دیلر آس باشد، به شما این اختیار داده می‌شود که بیمه خریداری کنید تا خود را از خطر بلک‌جک شدن دست دیلر حفظ کنید. این کار را حتی زمانی که دست خودتان هم بلک جک باشد می‌توانید انجام دهید. مقدار مبلغ بیمه، نصف شرط اصلی شما است. شرط بیمه به صورت مجزا از شرط روی دستتان، بسته می‌شود. دیلر یک نگاه به کارت رو نشده خود می‌کند تا چک کند که دستش بلک جک هست یا نه. اگر دست دیلر بلک جک نباشد، دور بازی ادامه پیدا می‌کند. اگر دست دیلر بلک جک باشد و دست شما بلک جک نباشد، دیلر برنده می‌شود. اگر دست شما و دیلر، هر دو بلک جک باشد، بازی با قانون پوش به پایان می‌رسد و مبلغ شرط شما برگردانده می‌شود. توجه داشته باشید، اگر کارت رو شده دیلر ۱۰ یا کارت عکس باشد، به شما اجازه خرید بیمه داده نمی‌شود. در این حالت، دیلر هم نمی‌تواند برای چک کردن بلک جک بودن دست خود، کارت‌ رو نشده خود را نگاه کند.


8
 

 BET BEHIND:
 شما در بلک جک زنده این امکان را نیز دارید که روی دست دیگر بازیکنان شرط بگذارید. برای این کار شما مبلغ مورد نظرتان را از طریق انتخاب ژتون پشت بانک بازیکن دلخواه میگذارید درصورتی که آن بازیکن برنده شود مبلغ شرط شما نیز دوبرابر خواهد شد و درصورت باخت نیز شرط شما باخت میشود.


9


 

  :PERFECT PAIRS

 دربازی بلک جک زنده در دوطرف دایره بانک شما دوگزینه وجود دارد :
 جفت های یکسان (PERFECT PAIRS)

 21+3
 جفت های یکسان : این بخش از شرط بندی در بلک جک این شانس را به شما می دهد که جدای از شرط وبانک اصلی خود با گذاشتن چیب مورد نظر
روی این گزینه باز هم بتوانید بصورت مضاعف برنده باشید. این امر درصورتی محقق می شود که دوکارت اولی که دریافت میکنید با هم به چند
شکل ممکن جفت باشند که بنابر محاسبه زیر روی شرط شما علاوه بر شرط اصلی  (حتی درصورت باخت شرط اصلی) برنده شوید.
 

 Perfect pair  یا جفت های کاملا یکسان :‌دو کارت اول شما کاملا شبیه و یکسان باشند (مثلا دوکارت شاه پیک) ضریب ممکن این شرط ۲۵ برابر است یعنی شما باگذاشتن یک چیپ ۱ دلاری روی این شرط درصورت برنده شدن ۳۱ دلار به حسابتان برگشت میخورد.

 Coloured pair یا جفت همرنگ : دوکارت شبیه به هم با رنگ های همسان (مثلا یک کارت سرباز خشت و یک کارت سرباز دل) ضریب ممکن برد این شرط ۱۲ برابر است.

 Mixed Pair یا جفت های مختلف : دو کارت یکسان ولی از دو جنس و رنگ مختلف (مثلا ۱۰ دل با ۱۰ گشنیز) ضریب ممکن برد این شرط ۶ برابر است.

 ۲۱+۳ : این گزینه شرط درکنار شرط  اصلی به شما این شانس را میدهد که اگر دوکارت دریافتی اول شما با کارت اول دیلر به شکل های مختلف شبیه یا مکمل یکدیگر باشند (که در زیر اشاره خواهد شد) طبق ضرایب تعیین شده بتواند جدای از نتیجه شرط اصلی برنده باشد.

 SUITED TRIPS : دوکارت اول شما و کارت اول دیلر (هرسه) کاملا یکسان باشند (مثلا ۳کارت بی‌بی دل) در این صورت شرط شما جدای از شرط اصلی با ضریب ۱۰۰ برابر برنده می شود.

 STRAIGHT FLUSH :‌ دوکارت شما وکارت اول دیلر با ارزش یکسان و جنس یکسان بیاید (مثلا کارت ۱۰و سرباز و بی‌بی پیک) در این صورت شرط شما با ضریب ۴۰ برابر برنده خواهد بود.

 THREE OF A KIND: دو کارت اول بازیکن و کارت اول دیلر با ارزش و مقدار یکسان ولی از جنس متفاوت بیاید (مثلا شاه دل و شاه پیک و شاه گشنیز) در این مثال نیز شرط بازیکن جدای از شرط اصلی با ضریب ۳۰ برابر برنده خواهد بود.

 STRAIGHT : دوکارت اول شما و کارت دیلر بصورت ترتیبی و پشت هم بیاید دراین صورت جنس و رنگ کارت مهم نیست (مثلا کارت ۲ دل و ۳ گشنیز و ۴پیک) این شرط با ضریب ۱۰ برابر برنده خواهد بود.

 FLUSH-NON-SEQUENTIAL: دوکارت اول بازیکن و کارت اول دیلر از یک جنس باشند ولی با ارزش های مختلف (مثلا کارت ۳پیک و کارت ۸پیک و سرباز پیک) در اینصورت شرط اصلی با ضریب ۵ برابر برنده می شود.

11
 

 دکمه ی انصراف UNDO آخرین شرطی که قرار داده اید را حذف می کند.

 شما میتوانید به صورت متوالی دکمه ی UNDO را کلیک نمایید، در این حالت شرط های شما یکی بعد از دیگری از آخر به اول حذف می شوند. توجه داشته باشید که تنها در زمان قانونی شرط گذاری می توانید ازین گزینه استفاده کنید. (چراغ سبز یا زرد)

 نمایشگر "تمام شرط ها" TOTAL BET   همه ی شرط های قرار داده شده در راند جاری را نشان می دهد.

15

 شماره بازی GAME NUMBER 

 هر راند از بازی با شماره  منحصر به فردی مشخص می شود.

16

 این شماره برگرفته از زمان شروع راند مورد نظر است. در صورتی که مایلید از طریق پشتیبانی بازی خود را پیگیری کنید این شماره را ذخیره نمایید.

17 صدا SOUND

 دکمه صدا تمام صداهای مربوط به بازی را قطع و وصل میکند. دقت داشته باشید که در صورت تغییر میز بازی، صدا به صورت خودکار وصل خواهد شد.

 شما میتوانید تغییرات صدا را از طریق دکمه ی صدا واقع در منوی SETTING   نیز اعمال نمایید.

18  تاریخچه ی بازی GAME HISTORY

 این گزینه پنجره ای را باز می کند که در آن تمام راند هایی که شما در آن شرط بسته اید و همچنین نتیجه ی آنها را نشان می دهد.
شما می توانید بازی های گذشته ی خود را به شرح زیر مشاهده نمایید:
تاریخچه ی حساب کاربری ACCOUNT HISTORY – تمام تاریخچه ی بازی های شما را با لیستی از تاریخ ها، بازی ها، میزان شرط ها و بازپرداخت ها نشان می دهد.
این لیست بر اساس تاریخ انجام شرط طبقه بندی شده و شرط های اخیر در صدر جدول هستند.
تاریخچه ی بازی GAME HISTORY  –  هرگاه از ستون GAME یک بازی مشخص را انتخاب کنید تاریخچه ی آن نشان بازی داده می شود.

19 تنظیمات SETTINGS

 این دکمه منویی از تنظیماتی که توسط کاربر قابل ویرایش هستند را باز می کند. تنظیمات مورد نظر شما بلافاصله اعمال می شوند و در حساب کاربری شما ذخیره می گردند. تنظیمات ذخیره شده به صورت اتوماتیک از هر طریقی وارد حساب خود شوید اعمال می شود.  شما می توانید تنظیمات عمومی بازی را از طریق دکمه ی SETTING تغییر دهید .

 تنظیمات با برگه های مختلفی در منوی SETING طبقه بندی شده اند.

 عمومی  GENERAL

شما می توانید  گفتگوی بازیکنان دیگر را مخفی/نمایان(HIDE/UNHID)  کنید.

 ویدیو VIDEO 

کیفیت تصویر شما به صورت اتوماتیک تنظیم می شود، در عین حال شما می توانید کیفیت تصویر خود را برای یک ویدیو ی خاص تغییر دهید.

 صدا SOUND 

شما می توانید صدای دیلر و صدای بازی را از طریق دکمه های مربوطه قطع و وصل نمایید.

 مقررات قطع ارتباط:

 در صورت قطع ارتباط شما با یک بازی هر شرط قرار داده شده معتبر و در غیاب شما بر روی میز شرط بندی باقی می ماند. پس از برقراری تماس اینترنت شما می توانید نتیجه شرط خود را در بخش تاریخچه بازبینی نمایید.

 

 


X
انتخاب میز حداقل / حداکثر
X
لطفا برای خود **نام مستعار پوکر** ثبت کنید.