سوالات / راهنما

بونوس

قوانین و مقررات بونوس

بونوس 50 درصد شارژحساب 

 هنگامیکه حساب خود را شارژ میکنید، درکازینوماکاِئو 50% درصد مبلغ واریزی بونوس دریافت میکنید و با هربار واریزی به همون مقدار بونوس دریافت خواهید کرد.بونوس برای پیش بینی مسابقات ورزشی است و به کازینو تعلق نمیگیرد.

 

 .پس از فعال شدن بونوس بعد از شارژ حساب، زمانی که شما کل مبلغ واریزی بونوس را 2 دوبار با ضریب بالای 3 برای شرط های تکی و برای شرط های میکس 4 بازی با ضریب بالای 5 استفاده کردید میتوانید درخواست برداشت بدهید

بونوس هدیه سایت کازینوماکائو مبلغ بونوس از مبلغ جایزه شما کسر میگردد  و الباقی مبلغ بردتان کمتر از یک ساعت  به حساب شما واریز میشود چون بونوس شانسی مجدد است که سایت به شما می دهد که باخت خود را جبران کنید .

 

بونوس ارائه شده به مشتریانی تعلق میگیرد که کل میزان شارژ خود را بازی کرده و صفر کرده باشد در صورت برداشت حساب شارژ کرده خود بونوسی به شما تعلق نمیگیرد . 

بونوس ارائه شده محدود به هر مشتری میباشد. در صورتی که کاربری با استفاده از حساب های مختلف قصد سوء استفاده از بونوس را داشته باشد، سایت میتواند تمامی حساب های کاربری مشتری متخلف را مسدود کند.


X
انتخاب میز حداقل / حداکثر
X
لطفا برای خود **نام مستعار پوکر** ثبت کنید.