سوالات / راهنما

قوانین فوتبال و بسکتبال

فوتبال

 

فوتبال ورزشی تیمی است که از دو نیمه تشکیل شده است و هر نیمه ۴۵ دقیقه است (جمعا نود دقیقه). به عنوان یک قانون، داور به هر نیمه زمان مشخصی را اضافه خواهد کرد که جزیی از این نیمه ها محسوب میشود. استراحت بین نیمه ی اول و دوم ۱۵ دقیقه است. هر تیم با احتساب دروازه بان ۱۱ نفر عضو دارد. بازی در زمین چمن برگزار میشود.

هدف از بازی این است که با پاس دادن توپ به یکدیگر به تیم مقابل گل بزنند. پاس دادن توپ اکثرا از طریق پا است و استفاده از دست ها مجاز نمی باشد. برنده ی بازی تیمی است که گل بیشتری را به ثمر برساند. اگر در طول دو نیمه تعداد گل های زده شده ی هر دو تیم برابر باشند، بر اساس قوانین بازی به دو حالت ادامه خواهد یافت.

1. مساوی : این نتیجه در رقابت ها و مسابقاتی ثبت می شود که امتیازها به صورت زیر محاسبه می شوند : سه امتیاز به تیم برنده داده می شود، یک امتیاز برای مساوی و هیچ امتیازی برای باخت در نظر گرفته نمیشود. این نتیجه همچنین برای بازی های دوستانه در نظر گرفته می شود.

2. یک وقت اضافه با دو نیمه: هر کدام ۱۵ دقیقه (جمعا ۳۰ دقیقه) در نظر گرفته میشود. در صورتی که در مسابقات حذفی تیم برنده در طول در ۹۰ دقیقه و وقت‌های اضافه مشخص نشود، باید از ضربات پنالتی استفاده‌کرد. پنج بازیکن دلخواه می‌توانند برای هرتیم یک پنالتی بزنند. اگر برنده در پنج پنالتی نخست نیز مشخص‌نشود، ضربات پنالتی وارد مرحلهٔ مرگ ناگهانی می‌شود که هرتیم یک پنالتی می‌زند و به این معنی است که اگر یک تیم پنالتی را تبدیل به گل کرد و تیم دیگر موفق به انجام این کار نشد، تیم گل‌زن برنده بازی می‌شود.

. این حالت در رقابت ها و مسابقاتی رخ میدهد که هیچ امتیازی به تیم ها داده نمیشود و هدف مشخص کردن این است که کدام تیم برنده ی بازی خواهد شد (مثلا یک هشتم نهایی، یک چهارم نهایی، نیمه نهایی ، فینال و غیره) و یا کدام تیم برنده ی نهایی است ( اگر برنده ی فینال باشد).

 

مقررات

 

در طول بازی تیم ها اجازه دارند که بازیکن های خود را تعویض کنند. در مسابقات رسمی تعداد قانونی تعویض ها در طول 90 دقیقه ۳ بار است، و همچنین اگر بازی به وقت اضافی کشیده شود تیم ها می توانند یک تعویض دیگر داشته باشند در مسابقات دوستانه تعداد تعویض ها میتواند با توافق دو طرف افزایش یابد.

در صورتی که بعد از ۳ بار جایگزینی بازیکنی مصدوم شود و نتواند بازی را ادامه دهد حق جایگزینی وجود ندارد و تیم باید بدون آن بازیکن به بازی ادامه دهد .

در صورت زیر پاگذاشتن مقررات یک ضربه آزاد برای تیم مقابل از طرف داور در نظر گرفته میشود، در صورت خطا بازیکن مورد نظر کارت زرد دریافت میکند، و زمانی که خطا خیلی بارز باشد او کارت قرمز دریافت خواهد کرد. بازیکنی که کارت قرمز دریافت میکند از زمین اخراج میشود . در صورتی که بازیکن در نیمه ی زمین خود خطا کند ضربه پنالتی به نفع تیم رقیب گرفته خواهد شد.

در صورتی که توپ از زمین خارج شود ، بازیکن رقیبی که اخرین ضربه را به توپ زده باشد ضربه ی ازاد را خواهد زد، و در صورتی که توپ از قسمت جلوی زمین (دروازه) خارج شود ، ضربه ی دروازه و یا ضربه کرنر در نظر گرفته میشود ( بسته به اینکه کدام تیم اخرین بار به توپ ضربه زده است).

وضیعت آفساید قرار گرفتن در وضعیت آفساید، بخودى خود خطا محسوب نمیشود. یک بازیکن در وضعیت آفساید است اگر:

بازیکن از توپ و آخرین نفر دوم حریف، به خط دروازه حریف نزدیکتر باشد. یک بازیکن در وضعیت آفساید نیست اگر:

 در نیمه زمین متعلق به تیم خود قرار گیرد.

یا

 با آخرین نفر دوم تیم حریف مساوى باشد.

یا

 با آخرین دو نفر تیم حریف مساوى باشد.

 

بسکتبال

 

بسکتبال ورزشی تیمی است که از دو تیم با ۵ بازیکن تشکیل میشود. در این بازی هیچ محدودیتی برای تعویض بازیکن وجود ندارد. هدف بازی پرتاب کردن توپ با دست به درون حلقه سبد تیم رقیب از طریق پاس دادن توپ به هم تیمی های خود است . به توپ هایی که به درون سبد پرتاب میشود امتیاز داده میشود . برنده ی مسابقه، تیمی خواهد بود که در پایان بازی امتیاز بیشتری را کسب کرده باشد.

به ثمر رساندن گلی که از فاصله نزدیک و یا نه چندان دور باشد برای تیم زننده ۲ امتیاز دارد و سه امتیاز ( معروف به پرتاب ۳ امتیازی یا سه) زمانی داده خواهد شد که بازیکن پشت خط سه امتیازی باشد. پرتاب ازاد یک امتیاز را به همراه دارد. بسکتبال در چهار کوارتر(دوره) ۱۰ دقیقه‌ای (بین‌المللی) یا ۱۲ دقیقه‌ای (اِن.بی.اِی) انجام می‌شود. زمان استراحت بین کوارتر اول و دوم و بین کوارتر سوم و چهارم ۲ دقیقه و بین کوارتر دوم و سوم (بین دو نیمه) ۱۰ دقیقه‌است.

اگر در پایان وقت بازی امتیاز ها مساوی باشد ، پنج دقیقه وقت اضافه در نظر گرفته می شود واگر در پایان وقت اضافه نیز امتیازها مساوی باشند ، کوارترهای اضافه در نظر گرفته خواهد شد تا برنده ی بازی مشخص شود پس از استراحت بین دو نیمه زمین حمله و دفاع دو تیم عوض می‌شود. اصطلاحاً به زمین حریف، زمین حمله و به زمین خودی زمین دفاع گفته می‌شود. زمان‌های گفته شده زمان واقعی بازی است. یعنی زمانی که توپ در جریان نیست وقت بازی متوقف می‌شود. مثلاً زمانی که خطایی رخ داده‌است یا هنگام پرتاب آزاد زمان متوقف می‌شود. به همین دلیل زمان انجام یک بازی کامل بیشتر از مجموع عددی زمان‌های بالا است و معمولاً حدود دو ساعت طول می‌کشد.

 


X
انتخاب میز حداقل / حداکثر
X
لطفا برای خود **نام مستعار پوکر** ثبت کنید.