سوالات / راهنما

آموزش هندیکپ و گل بالا/پایین

پیش بینی هندیکپ
 

 
هندیکپ نوعی پیش‌بینی متداول در رشته‌های ورزشی مختلف نظیر فوتبال، راگبی، تنیس، بسکتبال و... است که بر مبنای میزان گل‌ها یا امتیازات ردوبدل‌شده میان دو تیم یا دو بازیکن صورت می‌گیرد. این نوع پیش‌بینی همانند پیش‌بینی برد یکی از دو طرف است با این تفاوت که نتیجه اهمیت زیادی دارد. در واقع شما روی برد انتخاب مورد نظر پیش‌بینی می‌کنید با این تفاوت که این انتخاب چند گل یا چند امتیاز یا چند ست جلو است یا عقب است.

پیش بینی هندیکپ یعنی شما نسبت به تعداد گل به تیم مقابل اوانس دهید. یعنی نتیجه بازی را با فرض اینکه یک تیم یک گل جلو هست پیش بینی کنید.

بطور مثال شما زمانی که هندیکپ منفی یک تیمی را میگیرید یعنی اگر این تیم با اختلاف 2 گل یا بیشتر ببرد شرط شما برنده می شود. و اگر با اختلاف 1 گل ببرد یعنی 1-0 یا 2-1 یا .. شرط شما فسخ می شود.

در کل هندیکپ بر اساس اختلاف گل ها در نتیجه بازی هست.

این نوع پیش‌بینی باعث می‌شود پیش‌بینی مسابقاتی که یک از دو طرف قوی‌تر از دیگری است بیش از پیش جذاب شود.

هندیکپ آسیایی ۰.۵، ۱، ۱.۵، ۲، ۲.۵، ۳، ۳.۵ و...

در این حالت در کنار نام تیم میزبان یا میهمان یک علامت مثبت یا منفی به علاوه‌ی یک عدد با اعشار ۰.۵ یا بدون اعشار قرار می‌گیرد.

 فرض می‌کنیم یک مسابقه‌ی فوتبال بین دو تیم بارسلونا و اوساسونا برگزار می‌شود.هندیکپ‌ آسیایی که با آن سروکار داریم و منتهی به ۰.۵ یا عدد
صحیح هستند به شرح زیر می‌باشد:

 

حال فرض می‌کنیم نتیجه این مسابقه 2-0 به نفع بارسلونا تمام شده است. اکنون یک به یک گزینه‌های موجود و معنای هر یک را بررسی می‌کنیم.

بارسلونا (-۰.۵): بارسلونا نیم گل عقب است. بازی 2-0 به نفع بارسلونا شده است. پس نتیجه نهایی ۱.۵-۰ به نفع بارسلونا می‌شود و پیش‌بینی صحیح است.

بارسلونا (-۱): بارسلونا یک گل عقب است. بازی 2-0 به نفع بارسلونا شده است. پس نتیجه نهایی ۱-۰ به نفع بارسلونا می‌شود و پیش‌بینی صحیح است.

بارسلونا (-۱.۵): بارسلونا یک‌ونیم گل عقب است. بازی 2-0 به نفع بارسلونا شده است. پس نتیجه نهایی ۰.۵-۰ به نفع بارسلونا می‌شود و پیش‌بینی صحیح است.

بارسلونا (-۲): بارسلونا دو گل عقب است. بازی 2-0 به نفع بارسلونا شده است. پس نتیجه نهایی ۰-۰ مساوی می‌شود و پیش‌بینی برگشت می‌خورد.

بارسلونا (-۲.۵): بارسلونا دو‌ونیم گل عقب است. بازی 2-0 به نفع بارسلونا شده است. پس نتیجه نهایی (۰.۵-)-۰ به نفع اوساسونا می‌شود و پیش‌بینی غلط است.

مابقی پیش‌بینی‌های مربوط به تعداد گل‌های عقب بودن بارسلونا نیز با توجه به نتیجه بازی به نفع اوساسونا خواهد بود.

اگر انتخاب ما برد اوساسونا در قالب هندیکپ آسیایی باشد، نتیجه این گونه بررسی می‌شود:

اوساسونا (+۰.۵): اوساسونا نیم گل جلو است. بازی ۲-۰ به نفع بارسلونا شده است. پس نتیجه نهایی ۲-۰.۵ به نفع بارسلونا می‌شود و پیش‌بینی غلط است.

اوساسونا (+۱): اوساسونا یک گل جلو است. بازی ۲-۰ به نفع بارسلونا شده است. پس نتیجه نهایی ۲-۱ به نفع بارسلونا می‌شود و پیش‌بینی غلط است.

اوساسونا (+۱.۵): اوساسونا یک‌ونیم گل جلو است. بازی ۲-۰ به نفع بارسلونا شده است. پس نتیجه نهایی ۲-۱.۵ به نفع بارسلونا می‌شود و پیش‌بینی غلط است.

اوساسونا (+۲): اوساسونا دو گل جلو است. بازی ۲-۰ به نفع بارسلونا شده است. پس نتیجه نهایی ۲-۲ مساوی می‌شود و پیش‌بینی برگشت می‌خورد.

اوساسونا (+۲.۵): اوساسونا دوونیم گل جلو است. بازی ۲-۰ به نفع بارسلونا شده است. پس نتیجه نهایی ۲-۲.۵ به نفع اوساسونا می‌شود و پیش‌بینی صحیح است.

مابقی پیش‌بینی‌های مربوط به تعداد گل‌های جلو بودن اوساسونا نیز با توجه به نتیجه بازی به نفع اوساسونا خواهد بود.

 

 هندیکپ ۰

 
هندیکپ صفر حالتی است که شبیه به حالت بدون مساوی است. در این حالت اگر تیم یا بازیکن انتخابی شما برنده شود، برنده خواهید بود. اگر بازنده شود بازنده خواهید بود و اگر بازی مساوی شود پیش‌بینی شما برگشت می‌خورد.

 هندیکپ آسیایی دوبل ۰.۲۵، ۰.۷۵، ۱.۲۵، ۱.۷۵، ۲.۲۵، ۲.۷۵ و...

  در این حالت در کنار نام تیم میزبان یا میهمان یک علامت مثبت یا منفی به علاوه‌ی یک عدد با اعشار ۰.۲۵ یا ۰.۷۵ قرار می‌گیرد. در چنین حالتی هر انتخاب هندیکپ به دو تکه‌ی بالا و پایین تقسیم شده و در دو حالت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 فرض می‌کنیم یک مسابقه‌ی فوتبال بین دو تیم بارسلونا و اوساسونا برگزار می‌شود.هندیکپ‌ آسیایی که با آن سروکار داریم و منتهی به ۰.۲۵ یا ۰.۷۵ هستند به شرح زیر می‌باشد:

 

 حال فرض می‌کنیم نتیجه این مسابقه 2-0 به نفع بارسلونا تمام شده است. اکنون یک به یک گزینه‌های موجود و معنای هر یک را بررسی می‌کنیم.

 

بارسلونا (-۰.۲۵): بارسلونا در حالت پایین، ۰ گل عقب است و در حالت بالا، ۰.۵ گل عقب است. بازی ۲-۰ به نفع بارسلونا شده است. در حالت پایین، بازی ۲-۰ شده است و در حالت بالا، بازی ۱.۵-۰ شده است. در هر دو حالت پیش‌بینی صحیح است و مجموعاً پیش‌بینی صحیح است.

 

بارسلونا (-۰.۷۵): بارسلونا در حالت پایین، ۰.۵ گل عقب است و در حالت بالا، ۱ گل عقب است. بازی ۲-۰ به نفع بارسلونا شده است. در حالت پایین، بازی ۱.۵-۰ شده است و در حالت بالا، بازی ۱-۰ شده است. در هر دو حالت پیش‌بینی صحیح است و مجموعاً پیش‌بینی صحیح است.

 

بارسلونا (-۱.۲۵): بارسلونا در حالت پایین، ۱ گل عقب است و در حالت بالا، ۱.۵ گل عقب است. بازی ۲-۰ به نفع بارسلونا شده است. در حالت پایین، بازی ۱-۰ شده است و در حالت بالا، بازی ۰.۵-۰ شده است. در هر دو حالت پیش‌بینی صحیح است و مجموعاً پیش‌بینی صحیح است.

 

بارسلونا (-۱.۷۵): بارسلونا در حالت پایین، ۱.۵ گل عقب است و در حالت بالا، ۲ گل عقب است. بازی ۲-۰ به نفع بارسلونا شده است. در حالت پایین، بازی ۰.۵-۰ شده است و در حالت بالا، بازی ۰-۰ شده است. در حالت پایین، پیش‌بینی صحیح است و در حالت بالا پیش‌بینی برگشت می‌خورد. در واقع نیمی از مبلغ پیش‌بینی، برنده جایزه شده و نیمی از مبلغ پیش‌بینی برگشت می‌خورد.

 

بارسلونا (-۲.۲۵): بارسلونا در حالت پایین، ۲ گل عقب است و در حالت بالا، ۲.۵ گل عقب است. بازی ۲-۰ به نفع بارسلونا شده است. در حالت پایین، بازی ۰-۰ شده است و در حالت بالا، بازی (۰.۵-)-۰ شده است. در حالت پایین، پیش‌بینی برگشت می‌خورد و در حالت بالا پیش‌بینی غلط است. در واقع نیمی از مبلغ پیش‌بینی، برگشت می‌خورد و نیمی از مبلغ پیش‌بینی بازنده می‌شود.

 

بارسلونا (-۲.۷۵): بارسلونا در حالت پایین، ۲.۵ گل عقب است و در حالت بالا، ۳ گل عقب است. بازی ۲-۰ به نفع بارسلونا شده است. در حالت پایین، بازی (۰.۵-)-۰ شده است و در حالت بالا، بازی (۱-)-۰ شده است. در هر دو حالت پیش‌بینی غلط است و مجموعاً پیش‌بینی غلط است.

 

مابقی پیش‌بینی‌های مربوط به تعداد گل‌های عقب بودن بارسلونا نیز با توجه به نتیجه بازی به نفع اوساسونا خواهد بود.

 

اگر انتخاب ما برد اوساسونا در قالب هندیکپ آسیایی باشد، نتیجه این گونه بررسی می‌شود:

 

اوساسونا (+۰.۲۵): اوساسونا در حالت پایین، ۰ گل جلو است و در حالت بالا، ۰.۵ گل جلو است. بازی ۲-۰ به نفع بارسلونا شده است. در حالت پایین، بازی ۲-۰ شده است و در حالت بالا، بازی ۲-۰.۵ شده است. در هر دو حالت پیش‌بینی غلط است و مجموعاً پیش‌بینی غلط است.

 

اوساسونا (+۰.۷۵): اوساسونا در حالت پایین، ۰.۵ گل جلو است و در حالت بالا، ۱ گل جلو است. بازی ۲-۰ به نفع بارسلونا شده است. در حالت پایین، بازی ۲-۰.۵ شده است و در حالت بالا، بازی ۲-۱ شده است. در هر دو حالت پیش‌بینی غلط است و مجموعاً پیش‌بینی غلط است.

 

اوساسونا (+۱.۲۵): اوساسونا در حالت پایین، ۱ گل جلو است و در حالت بالا، ۱.۵ گل جلو است. بازی ۲-۰ به نفع بارسلونا شده است. در حالت پایین، بازی ۲-۱ شده است و در حالت بالا، بازی ۲-۱.۵ شده است. در هر دو حالت پیش‌بینی غلط است و مجموعاً پیش‌بینی غلط است.

 

اوساسونا (+۱.۷۵): اوساسونا در حالت پایین، ۱.۵ گل جلو است و در حالت بالا، ۲ گل جلو است. بازی ۲-۰ به نفع بارسلونا شده است. در حالت پایین، بازی ۲-۱.۵ شده است و در حالت بالا، بازی ۲-۲ شده است. در حالت پایین، پیش‌بینی غلط است و در حالت بالا پیش‌بینی برگشت می‌خورد. در واقع نیمی از مبلغ پیش‌بینی، بازنده خواهد شد و نیمی از مبلغ پیش‌بینی برگشت می‌خورد.

 

اوساسونا (+۲.۲۵): اوساسونا در حالت پایین، ۲ گل جلو است و در حالت بالا، ۲.۵ گل جلو است. بازی ۲-۰ به نفع بارسلونا شده است. در حالت پایین، بازی ۲-۲ شده است و در حالت بالا، بازی ۲-۲.۵ شده است. در حالت پایین، پیش‌بینی برگشت می‌خورد و در حالت بالا پیش‌بینی صحیح است. در واقع نیمی از مبلغ پیش‌بینی، برگشت می‌خورد و نیمی از مبلغ پیش‌بینی برنده جایزه می‌شود.

 

اوساسونا (+۲.۷۵): اوساسونا در حالت پایین، ۲.۵ گل جلو است و در حالت بالا، ۳ گل جلو است. بازی ۲-۰ به نفع بارسلونا شده است. در حالت پایین، بازی ۲-۲.۵ شده است و در حالت بالا، بازی ۲-۳ شده است. . در هر دو حالت پیش‌بینی صحیح است و مجموعاً پیش‌بینی صحیح است.

 

مابقی پیش‌بینی‌های مربوط به تعداد گل‌های جلو بودن اوساسونا نیز با توجه به نتیجه بازی به نفع اوساسونا خواهد بود.

 

 در جدول زیر خلاصه‌ای از آن‌چه که در بالا عنوان شده است را می‌توانید مشاهده کنید:
 


*

 مثال هندیکپ 1.25-

اگر تیم با اختلاف ۲ گًل برنده شود، شرط برنده است.

 اگر با اختلاف ۱ گًل برنده شود، نصف پول شما برنده میشود. یعنی‌ مثلا اگر ۱۰۰ دلار روی ضریب ۱.۸ شرط بسته بودید، ۵۰ دلار شما با ضریب ۱.۸ برنده میشود یعنی‌ ۹۰ دلار. ۵۰ دلار دیگر شما نیا به شما برمیگردد یعنی در مجموع ۱۴۰ دلار و شما ۴۰ دلار برنده شده اید.

 اگر بازی مساوی شود، شرط شما بازنده است. اگر تیم مورد نظر بازنده شود، شرط شما بازنده است.

 

 هندیکپ سه‌تایی یا هندیکپ اروپایی


این نوع از هندیکپ بدون اعشار بوده و بر خلاف هندیکپ آسیایی که دو گزینه دارد، دارای سه گزینه است. یعنی تنها شامل برد میزبان و میهمان نیست و گزینه مساوی هم دارد.
 در نتیجه در این نوع هندیکپ تحت هیچ شرایطی مبلغ پیش‌بینی برگشت داده نمی‌شود چرا که مساوی نیز جز گزینه‌های انتخابی است.مساوی نیز در این حالت دارای مثبت و منفی به نفع میزبان یا میهمان خواهد بود.
بازی دوستانه اسپانیا و کره جنوبی را با چنین ضرایبی در قالب هندیکپ اروپایی نظر بگیرید:
اسپانیا (-۱): ۱.۶۵
مساوی (-۱): ۳.۹۰
کره جنوبی (+۱): ۴.۱۰
اگر این بازی را اسپانیا با نتیجه ۲-۰ ببرد پس اسپانیا (-۱) صحیح است. اگر اسپانیا دقیقاً با یک گل بازی را ببرد پس مساوی (-۱) صحیح است. اگر کره جنوبی مساوی کند یا ببرد نیز کره جنوبی (+۱) صحیح است.
لازم به ذکر است در پیش‌بینی مسابقات زنده، پیش‌بینی هندیکپ با توجه به نتیجه کنونی مسابقه صورت می‌گیرد (بازی ۰-۰ در نظر گرفته نمی‌شود).

نکته: لازم به ذکر است بدانید که در سایت ما در هنگام شرط بندی هندیکپ لایو (حین بازی) نتیجه بازی از همان لحظه به بعد محاسبه میگردد.
برای مثال: فرض میکنیم بازی بارسلونا و اوساسونا در حال پیگیری میباشد و نتیجه بازی در دقیقه 60 ، 1-0 به نفع بارسلونا میباشد.حال اگر ما بصورت لایو (زنده)، هندیکپ 2- بارسلونا را در همان دقیقه 60 بگیریم، بازی از آن لحظه 0-0 محاسبه میشود، بدین معناست که بارسلونا باید حداقل 3 گل دیگر بزند و نتیجه 4-0 یا بیشتر شود تا شما بتوانید شرط خود را ببرید
 

شرط بالا((over / پائین(under)


 شرط بالا/پایین

این نوع شرط بندی هم مانند هندیکپ دارای دو گزینه برای شرط بندی است. تعداد گل های بازی تعیین کننده است. 


در این شرط بندی هم پس از اعلام نتیجه ۵ حالت مختلف ممکن است برای شرط شما پیش بیاید که در جدول زیر آمده است. 

 

برد کل مبلغ شرط بندی برنده است
نیم برد نیمی از مبلغ شرط بندی برنده است و نیم دیگر عینا برگردانده میشود
برگشت شرط کل مبلغ شرط بندی عینا برگردانده میشود
نیم باخت نیمی از مبلغ شرط بندی بازنده است و نیم دیگر عینا برگردانده میشود
باخت کل مبلغ شرط بنده بازنده است


 

به عنوان مثال شما شرط بالای ۱.۵ را روی تعداد گل های یک بازی انتخاب می کنید این شرط بدین معنی است که تعداد گل های آن بازی باید ۲ یا بیشتر از آن باشد تا شرط شما برنده شود.

شرط های بالا / پایین دو نوع مختلف دارند:

بالا /  پائین دو حالته

 بالا /  پائین سه حالته

 

شرط بالا /  پائین دو حالته


 در بالا/ پایین دو حالته اگر شما ۳+ گل ثبت کرده باشید و دقیقا تعداد ۳ گل به ثمر برسد شرط شما فسخ خواهد شد و مبلغ شرط بندی شده به حسابتان برمیگردد.

 

در پیش بینی زنده، شرط های دو حالته نتایج  با توجه به نتیجه ی پایانی بازی محاسبه می شوند.

 

در اين نوع پیش بینی دو عدد ۰.۲۵ و۰.۷۵ وجود دارند كه به شكل زير محاسبه  مى شوند :

 

اين پیش بینی شامل دو حالت می شود شما باید یک بار عدد ۰.۲۵ را از عدد نمایش داده شده کم کنید تا قسمت اول شرط بدست بیاید و یک بار هم ۰.۲۵ را به عدد نمایش داده شده اضافه کنید تا قسمت دوم شرط به دست بیاد

 

به مثال های زیر توجه کنید:

شرط ۲.۲۵+ برای تعداد گل های بازی : این شرط به دو قسمت بالاتر از ۲ و بالاتر از ۲.۵ تقسیم می شود باید حداقل ۳ گل به ثمر برسد تا کل شرط شما برنده شود چنانچه فقط ۲ گل به ثمر برسد نصف معامله شما فسخ و نصف دیگر بازنده خواهد شد.

 

شرط ۴.۷۵+ برای تعداد کرنرها: این شرط هم به دو قسمت بالاتر از ۴.۵ و بالاتر از ۵ تقسیم می شود چنانچه در بازی ۵ کرنر به ثمر برسد نصف شرط شما فسخ و نصف دیگرش برنده خواهد شد در این شرایط حداقل باید ۶ کرنر به ثمر برسد تا کل شرط شما برنده شود.

 

شرط بالا /  پائین سه حالته

 

در بالا/ پایین ۳ حالته مبلغی فسخ نمی شود  این بدین معنی است که اگر شما ۵- کرنر برای یک بازی انتخاب کرده باشید و دقیقا در بازی ۵ کرنر گرفته شود شرط شما بازنده است این شرط در صورتی برنده است که حداکثر کرنرهای بازی ۴ کرنر باشد

 

توجه داشته باشید که در پیش بینی زنده شرط های سه حالته، نتیجه با توجه به نتیجه پایان بازی ثبت می شود .

 

در جدول زیر بصورت کامل شرط های بالا / پائین شرح داده شده است:

 

 

نوع تعداد گل ها پرداخت نوع تعداد گل ها پرداخت
پائین 0.5 ۰ برد بالای 0.5 ۰ باخت
۱ یا بیشتر باخت ۱ یا بیشتر برد
پائین 0.5,1 ۰ برد بالای 0.5,1 ۰ باخت
۱ نیم باخت ۱ نیم برد
۲ یا بیشتر باخت ۲ یا بیشتر برد
پائین 1 ۰ برد بالای 1 ۰ باخت
۱ برگشت شرط ۱ برگشت شرط
۲ یا بیشتر باخت ۲ یا بیشتر برد
پائین 1,1.5 ۰ برد بالای 1,1.5 ۰ باخت
۱ نیم برد ۱ نیم باخت
۲ یا بیشتر باخت ۲ یا بیشتر برد
پائین 1.5 ۰ یا ۱ برد بالای 1.5 ۰ یا ۱ باخت
۲ یا بیشتر باخت ۲ یا بیشتر برد
پائین 1.5,2 ۰ یا ۱ برد بالای 1.5,2 ۰ یا ۱ باخت
۲ نیم باخت ۲ نیم برد
۳ یا بیشتر باخت ۳ یا بیشتر برد
پائین 2 ۰ یا ۱ برد بالای 2 ۰ یا ۱ باخت
۲ برگشت شرط ۲ برگشت شرط
۳ یا بیشتر باخت ۳ یا بیشتر برد
پائین 2,2.5 ۰ یا ۱ برد بالای 2,2.5 ۰ یا ۱ باخت
۲ نیم برد ۲ نیم باخت
۳ یا بیشتر باخت ۳ یا بیشتر برد
پائین 2.5 ۰ یا ۱ یا ۲ برد بالای 2.5 ۰ یا ۱ یا ۲ باخت
۳ یا بیشتر باخت ۳ یا بیشتر برد
پائین 2.5,3 ۰ یا ۱ یا ۲ برد بالای 2.5,3 ۰ یا ۱ یا ۲ باخت
۳ نیم باخت ۳ نیم برد
۴ یا بیشتر باخت ۴ یا بیشتر برد
پائین 3 ۰ یا ۱ یا ۲ برد بالای 3 ۰ یا ۱ یا ۲ باخت
۳ برگشت شرط ۳ برگشت شرط
۴ یا بیشتر باخت ۴ یا بیشتر برد
پائین 3,3.5 ۰ یا ۱ یا ۲ برد بالای 3,3.5 ۰ یا ۱ یا ۲ باخت
۳ نیم برد ۳ نیم باخت
۴ یا بیشتر باخت ۴ یا بیشتر برد

X
انتخاب میز حداقل / حداکثر
X
لطفا برای خود **نام مستعار پوکر** ثبت کنید.