سوالات / راهنما

آموزش شرط های تکی،سیستمی،زنجیره ای یا میکس

 شرط تکی :

در این شرط که کاربر میتواند برای هر بازی از پیش بینی هایی با ضرایب مشخص که سایت در اختیارش قرار دارد انتخاب کرده و مبلغ (حداقل ۱۰۰۰تومان) روی آن شرط بگذارد.

ضرایب هر شرط طبق ضریب شانس هر تیم یا بازیکن توسط تیم کارشناسی سایت مرکزی تعیین میشود و نسبت به شرایط قبل یا هنگام بازی ممکن است متغیر باشد. کاربر نیز بنا بر ضرایب تعیین شده میتواند انتخاب کند.

 شرط سیستمی:

شرط سیستمی از مجموعه ای از شرط های میکس تشکیل می شود که حاصل ترکیب تعدادی از انتخاب های شما می باشد. این یعنی در شرط سیستمی بسته به ترکیبی که انتخاب می کنید، شرط های شما به تمامی حالت های ممکن به چند شرط میکس تقسیم می شوند. به عنوان مثال چنانچه شما برای ۴ شرط گزینه ی شرط ترکیبی‌ ۲/۴ (بخوانید ترکیبیِ ۲ از ۴) را انتخاب کنید، بدین معنی است که این ۴ شرط شما به تمامی حالت های ممکن به شرط های میکس دو انتخابی تقسیم خواهند شد.

زمانی که تعداد ۲شرط از ۴ شرط شما برنده شود ضریب شرط های باخته شده که به حالت میکس درآمده بودند از ضریب کلی شما کسر خواهد شد که بنا به ضریب آنها حتی ممکن است کمتر از مبلغی که شما روی شرط گذاشته اید به شما برگردد.

: شرط زنجیره ای یا میکس

شرط میکس از چند شرط تکی تشکیل شده است. در شرط میکس، ضریب کلی شرط از حاصل ضرب ضرایب تمامی شرط ها در یکدیگر به دست می آید. حداکثر انتخابی که می توانید در این نوع شرط انجام دهید تعداد انتخاب ۸ می باشد و حداکثر ضریب قابل قبول ضریب ۱۰۰۰ است. لطفا به این نکته توجه داشته باشید که در شرط زنجیره ای (میکس) چنانچه یکی از انتخاب های شما بازنده شود، تمام شرط بازنده محسوب خواهد شد.در شرط میکس قادر به انتخاب چند شرط که مربوط به هم و دریک رویداد باشند نیستید و تمام انتخاب های شما بعنوان یک شرط واحد به حساب می آید.همچنین در صورت لغو یک رویداد ضریب شرط مربوط به آن رویداد معادل ۱ محاسبه میشود و باقی رویدادها با ضرایب خود باقی خواهند ماند.

پیش بینی هندیکپ:

 هندیکپ نوعی پیش‌بینی متداول در رشته‌های ورزشی مختلف نظیر فوتبال، راگبی، تنیس، بسکتبال و... است که بر مبنای میزان گل‌ها یا امتیازات ردوبدل‌ شده میان دو تیم یا دو بازیکن صورت می‌گیرد. این نوع پیش‌بینی همانند پیش‌بینی برد یکی از دو طرف است با این تفاوت که نتیجه اهمیت زیادی دارد. در واقع شما روی برد انتخاب مورد نظر پیش‌بینی می‌کنید با این تفاوت که این انتخاب چند گل یا چند امتیاز یا چند ست جلو است یا عقب است.

پیش بینی هندیکپ یعنی شما نسبت به تعداد گل به تیم مقابل اوانس دهید. یعنی نتیجه بازی را با فرض اینکه یک تیم یک گل جلو هست پیش بینی کنید.

بطور مثال شما زمانی که هندیکپ منفی یک تیمی را میگیرید یعنی اگر این تیم با اختلاف 2 گل یا بیشتر ببرد شرط شما برنده می شود. و اگر با اختلاف 1 گل ببرد یعنی 1-0 یا 2-1 یا .. شرط شما فسخ می شود.

در کل هندیکپ بر اساس اختلاف گل ها در نتیجه بازی هست.

این نوع پیش‌بینی باعث می‌شود پیش‌بینی مسابقاتی که یک از دو طرف قوی‌تر از دیگری است بیش از پیش جذاب شود.

هندیکپ آسیایی ۰.۵، ۱، ۱.۵، ۲، ۲.۵، ۳، ۳.۵ و...

در این حالت در کنار نام تیم میزبان یا میهمان یک علامت مثبت یا منفی به علاوه‌ی یک عدد با اعشار ۰.۵ یا بدون اعشار قرار می‌گیرد.

شرط بالا((over / پائین(under):
 شرط بالا/پایین:

 در این نوع شرط پیش بینی می کنید که تعداد اتفاقات مورد نظر شما در بازی بیشتر و یا کمتر از عدد انتخابی شما خواهد شد.

به عنوان مثال شما شرط بالای ۱.۵ را روی تعداد گل های یک بازی انتخاب می کنید این شرط بدین معنی است که تعداد گل های آن بازی باید ۲ یا بیشتر از آن باشد تا شرط شما برنده شود.

شرط های بالا / پایین دو نوع مختلف دارند

بالا /  پائین دو حالته

 بالا /  پائین سه حالته

شرط بالا /  پائین دو حالته:

 در بالا/ پایین دو حالته اگر شما ۳+ گل ثبت کرده باشید و دقیقا تعداد ۳ گل به ثمر برسد شرط شما فسخ خواهد شد و مبلغ شرط بندی شده به حسابتان برمیگردد.

در پیش بینی زنده، شرط های دو حالته نتایج  با توجه به نتیجه ی پایانی بازی محاسبه می شوند

در اين نوع پیش بینی دو عدد ۰.۲۵ و۰.۷۵ وجود دارند كه به شكل زير محاسبه  مى شوند :

اين پیش بینی شامل دو حالت می شود شما باید یک بار عدد ۰.۲۵ را از عدد نمایش داده شده کم کنید تا قسمت اول شرط بدست بیاید و یک بار هم ۰.۲۵ را به عدد نمایش داده شده اضافه کنید تا قسمت دوم شرط به دست بیاد

به مثال های زیر توجه کنید:

شرط ۲.۲۵+ برای تعداد گل های بازی : این شرط به دو قسمت بالاتر از ۲ و بالاتر از ۲.۵ تقسیم می شود باید حداقل ۳ گل به ثمر برسد تا کل شرط شما برنده شود چنانچه فقط ۲ گل به ثمر برسد نصف معامله شما فسخ و نصف دیگر بازنده خواهد شد.

شرط ۴.۷۵+ برای تعداد کرنرها: این شرط هم به دو قسمت بالاتر از ۴.۵ و بالاتر از ۵ تقسیم می شود چنانچه در بازی ۵ کرنر به ثمر برسد نصف شرط شما فسخ و نصف دیگرش برنده خواهد شد در این شرایط حداقل باید ۶ کرنر به ثمر برسد تا کل شرط شما برنده شود.

شرط بالا /  پائین سه حالته:

در بالا/ پایین ۳ حالته مبلغی فسخ نمی شود  این بدین معنی است که اگر شما ۵- کرنر برای یک بازی انتخاب کرده باشید و دقیقا در بازی ۵ کرنر گرفته شود شرط شما بازنده است این شرط در صورتی برنده است که حداکثر کرنرهای بازی ۴ کرنر باشد

توجه داشته باشید که در پیش بینی زنده شرط های سه حالته، نتیجه با توجه به نتیجه پایان بازی ثبت می شود .


X
انتخاب میز حداقل / حداکثر
X
لطفا برای خود **نام مستعار پوکر** ثبت کنید.